Διαγραφή 95% της οφειλής

Ακόμα μια επιτυχία του γραφείου μας!
Γυναίκα συνταξιούχος με εισόδημα κάτι λιγότερο από 500 ευρώ ύστερα από μειώσεις και περικοπές που υπέστη στους καιρούς των μνημονίων, κατέθεσε αίτηση υπαγωγής για οφειλή που τη στιγμή της κατάθεσης ξεπερνούσε το ποσό των 21.000 ευρώ ενώ κατά τη στιγμή της συζήτησης της αίτησης η τράπεζα αξίωνε από εκείνη το ποσό των 28.000 ευρώ περίπου.

Στη με αριθμό 6271/2017 απόφασή του, το δικαστήριο υπολόγισε τις οφειλές της αιτούσας στο ποσό των 21.132,91 ευρώ και αποφάσισε ότι για τους επόμενους 17 μήνες θα καταβάλει το ποσό των 20 ευρώ και συνολικά δηλαδή 340 ευρώ. Το δικαστήριο έλαβε υπ’ όψη τις μηνιαίες καταβολές των 20 ευρώ που πραγματοποιούσε η αιτούσα σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή που το ίδιο δικαστήριο εξέδωσε το Φθινόπωρο του 2013.

Επομένως, η αιτούσα για οφειλή 21.132,91 ευρώ θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 1.200 ευρώ με το υπόλοιπο να διαγράφεται.

Μια θετική απόφαση: Διαγραφή 95% της οφειλής σε καταναλωτικό δάνειο από το Ειρηνοδικείο Θεσ/νίκης