Δεκτή Προσβολή Πατρότητας

Με την 11096/2017 Απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, έκανε δεκτή αγωγή για λογαριασμό πελάτη μας με την οποία προσέβαλε την ιδιότητα τέκνου γεννημένου σε γάμο.

Το ιστορικό της υπόθεσης:

Το έτος 2012, η μετέπειτα μητέρα του τέκνου, αλλοδαπή, σύναψε γάμο με αλλοδαπό. Ο γάμος αυτός δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα. Το καλοκαίρι του 2014 έφερε στον κόσμο ένα αβάπτιστο σήμερα τέκνο για το οποίο αρχικά ίσχυσε το τεκμήριο καταγωγής από γάμο.

Η μητέρα του τέκνου όμως, ήδη από το 2013 ζούσε χωριστά από τον σύζυγό της ο οποίος εγκατέλειψε την οικία τους και είχε συνάψει σχέσεις με έτερο αλλοδαπό, καρπός των οποίων ήταν το ως άνω τέκνο.

Αφού η μητέρα του τέκνου υπέβαλε αίτημα στο Δικαστήριο να οριστεί προσωρινός επίτροπος τέκνου, με προσωρινή διαταγή ορίστηκε Έλληνας πολίτης ο οποίος εκπροσώπησε το τέκνο στη Δίκη. Ύστερα από τον διορισμό προσωρινού επιτρόπου, ο "εραστής" της μητέρας κατέθεσε την ως άνω αγωγή η οποία έγινε δεκτή.

Μετά την παραίτηση όλων των διαδίκων από τα ένδικα μέσα, η απόφαση του Δικαστηρίου κατέστη αμετάκλητη και ο ενάγων προχώρησε στην αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου, το οποίο έλαβε και το επώνυμο του πραγματικού του πατέρα.