Διαγραφή ασφαλισμένου και διαγραφή χρέους από τον ΟΑΕΕ

Περίπτωση ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ με βεβαίωση οφειλών ύψους άνω των 50.000 ευρώ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Εν προκειμένω, με ενέργειές μας, ο ΟΑΕΕ διέγραψε τον ασφαλισμένο από τα μητρώα του και μάλιστα με τη διαγραφή να γίνεται αναδρομικά από το έτος 2006. Έτσι κάθε απαίτηση του ΚΕΑΟ διεγράφη.

 Για περισσότερες πληροφορίες, στη διάθεσή σας.