Μείωση Δόσης κατά 1.600 ευρώ

  • Με την υπ'  αρ. 2133/2014 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, πετύχαμε για πελάτη του γραφείου μας μείωση μηνιαίας δόσης κατά 1.600 ευρώ.  Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα μας για καταβολή μειωμένης δόσης ορίζοντας τη μηνιαία δόση του αιτούντος στο εξαιρετικά χαμηλό ποσό των 40 ευρώ ανά μήνα, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον πελάτη μας από κάθε καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του. 
    
    Για περισσότερες πληροφορίες, στη διάθεσή σας.