Μείωση Δόσης κατά 3.610 ευρώ

Με την υπ’ αρ. 10638/2015 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, πετύχαμε για πελάτη του γραφείου μας μείωση μηνιαίας δόσης κατά 3.610 ευρώ. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα μας για καταβολή μειωμένης δόσης προστατεύοντας ταυτόχρονα τον πελάτη μας από κάθε καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του παρά το τεράστιο ύψος των οφειλών του δεδομένου ότι οι ως άνω υποχρεώσεις ανελήφθησαν σε περιόδους με τρομακτικά διαφορετικές οικονομικές συνθήκες για τη χώρα και τους πολίτες της.

Για περισσότερες πληροφορίες, στη διάθεσή σας.