Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων είναι μικροέμπορος

Με την υπ’ αριθ. 1758/2014 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για πελάτη του γραφείου μας, έγινε δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής φυσικού προσώπου που εργάζεται ως εγκαταστάτης ανελκυστήρων αναγνωρίζοντας έτσι την ιδιότητα του μικροεμπόρου στο πρόσωπό του, επιτρέποντάς του συνεπώς την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή σας.