Αγοραπωλησίες Ακινήτων

H παρουσία μας  κατά την υπογραφή  ενός συμβολαίου μπορεί να αποτρέψει σημαντικά λάθη που εκ των υστέρων μπορεί να αποδειχτούν καταστροφικά.

Εντοπίζουμε με ασφάλεια αν το ακίνητο σας μπορεί να το διεκδικήσει κάποιος άλλος κληρονόμος ή αν μέρος του οικοπέδου  σας φαίνεται σε κάποιο συμβόλαιο η ακόμα τυχόν παρανομίες που δύσκολα εντοπίζει ένας μη ειδικός.

Η παρουσία μας είναι κρίσιμη σε πολλά στάδια της αγοραπωλησίας ενός ακινήτου καθώς θα προβούμε με υπευθυνότητα  σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να προχωρήσετε με ασφάλεια στην αγορά ή στην πώληση του ακινήτου σας.

Ενδεικτικά:
 • ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ (έλεγχος ακινήτου)
  
    Ελέγχουμε μια σειρά σοβαρών θεμάτων που αφορούν το ακίνητο
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
  
    Μελετούμε την οικοδομική άδεια του ακινήτου (εάν είναι αυθαίρετο ή όχι, εάν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις σε σχέση με την άδεια κτλ)
 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
  
    Πληρώμή προκαταβολικά μέρους των φόρων στην αρμόδια ΔΥΟ
Εάν δεν έχει οριστεί η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ο ορισμός της γίνεται από συμβολαιογράφο. 
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
  
   Προχωράμε στην υπογραφή του επίσημου συμβολαίου με την παρουσία του συμβολαιογράφου, του πωλητή, του υποψήφιου αγοραστή και των δικηγόρων των δύο συμβαλλομένων μερών στην αγοραπωλησία.
 • ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ:
  
   Κατοχυρώνουμε στην μερίδα του αγοραστή και νέου ιδιοκτήτη την διαδικασία της αγοραπωλησίας και την κυριότητα του ακινήτου.
Επικοινωνήστε μαζί μας για τον έλεγχο του ακινήτου πριν την υπογραφή του συμβολαίου ώστε να διασφαλίσετε στο μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα σας.