Διοικητικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει
  • Προσφυγές/Αγωγές παντός είδους /Αιτήσεις ακυρώσεως
  • Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών
  • Διαφορές με ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις και νοσήλια
  • Διοικητικά πρόστιμα
  • Παράλειψη οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική ή εκτελεστική εξουσία.
  • Προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων
  • Νομική υποστήριξη ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων για όλες της περιπτώσεις πολεοδομικών διαφορών, σχετικά με το νόμο περί προστασίας των δασών και τις οικοδομικές άδειες.
  • Νομικές Συμβουλές και βοήθεια σε υποθέσεις σχετικές με Τουριστικό Δίκαιο και Ξενοδοχειακό Δίκαιο.
  • Νομική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν υγειονομικούς κανονισμούς (χώρους εστίασης κλπ).