Σύνταξη – Εφάπαξ

Μετά από τις νέες προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος Αναλαμβάνουμε την Νομική συμβουλευτική αναφορικά με:
  • Τη θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
  • Τα Νέα όρια ηλικία
  • Τον χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης
  • Την καταμέτρηση των ενσήμων
  • Τον υπολογισμό εισφοράς εξαγοράς ( ποια αναγνώριση συμφέρει κτλ)
  • Τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης και του εφάπαξ για όσους θα αποχωρήσουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 καθώς τον επανυπολογισμό της σύνταξης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εφαρμογή του Νόμου.
Ενημερωνόμαστε συνεχώς για  όλες τις διευκρινιστικές εγκυκλίους και τις νέες διατάξεις τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα