Ποινικό Δίκαιο

Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας σε όλο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου. Συντάσσουμε εγκλήσεις και μηνύσεις.

Yπερασπιζόμαστε στο ακροατήριο τους πελάτες μας. 

Mε δυναμισμό και εχεμύθεια.