Εργατικό Δίκαιο

Το Εργατικό Δίκαιο είναι ένας αυτοτελής τομέας δικαίου που ρυθμίζει σχέσεις και διαφορές που προέρχονται από την εξαρτημένη εργασία. Είναι ένας τομέας δικαίου που βρίσκεται σε έξαρση τελευταία λόγω των πολλών αλλαγών που προέκυψαν από τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων υπέστησαν επιθέσεις τα τελευταία χρόνια και η υπεράσπιση αυτών προϋποθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία. Είμαστε στη διάθεσή σας, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και για την προστασία σας ενώπιον των Αρχών.

Αναλαμβάνουμε:
  • Κατάθεση & εκδίκαση αγωγών άκυρης απόλυσης εργαζομένων
  • Κατάθεση & εκδίκαση αγωγών για τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημίωση απόλυσης & μη καταβολή επιδομάτων & αποζημίωσης λόγω υπερωριακής εργασίας
  • Κατάθεση & εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων & αγωγών για επιδίκαση αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης από θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.