Τα δικαιώματα του εγγυητή-Δεκτή ανακοπή διαταγής πληρωμής κατά εγγυητή.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, έκανε δεκτή ανακοπή του γραφείου μας για λογαριασμό πελάτη μας ο οποίος είχε συμβληθεί ως εγγυητής σε δανειακή σύμβαση. 

Με την υπ' αριθ. 26467/2013 απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι καταχρηστική εκ μέρους της τράπεζας η μη ενημέρωση του εγγυητή για την πορεία του δανείου του κρίνοντας ότι υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, η τράπεζα κατέστησε παρανόμως υπόχρεο τον εγγυητή της δανειακής σύμβασης με έκδοση εκτελεστού τίτλου-διαταγής πληρωμής σε βάρος του.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενίοτε τα πιστωτικά ιδρύματα αρέσκονται σε καταχρηστικές συμπεριφορές έναντι πελατών τους με αποτέλεσμα (αν όχι και σκοπό) να εκδίδονται διαταγές πληρωμής και ο καθ' ου να απειλείται άμεσα πλέον με κατασχέσεις και απώλεια περιουσίας. 

Για τον λόγο αυτό, καλό θα είναι ο πολίτης να απευθύνεται σε νομικούς που εμπιστεύεται προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικαιώματα του και τους τρόπους διασφάλισης και διεκδίκησης αυτών. 

Η έλλειψη καταναλωτικής παιδείας στη χώρα μας, σε πολλές περιπτώσεις έχει οδηγήσει τον μέσο πολίτη σε αποξένωση από βασικά του δικαιώματα. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας.